Bjärton BW-50 med överstämplat serienr

Quick Reply